Warning: Declaration of Database::query($sql) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /usr/home/foxfoto/domains/removu.com.pl/public_html/application/model/Database.class.php on line 263 Oprogramowanie | Removu
EN

Oprogramowanie

S1 - aktualizacja oprogramowania

Rozpocznij pobieranie

Aktualizacja oprogramowania:
•    Redukuje dźwięk silników słyszalny podczas sterowania pilotem
•    Redukuje mikrodrgania
•    Poprawia stabilizację we wszystkich osiach
1. Pamiętaj, aby przed włączeniem gimbala zamontować na nim kamerę
2. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się po wciśnięciu przycisu “Firmware Upgrade” i zakończy się po ok. 60-80 sekundach. Jeśli po takim czasie S1 pozostaje uśpione należy aktualizacje przeprowadzić ponownie, powtarzając cały proces poprzedzony rozłączeniem i ponownym połączeniem gimbala i komputera za pomocą kabla USB.   
3. Aktualizacja, podobnie jak kalibracja, wykorzystuje wirtualny port COM. Jeśli w menedżerze urządzeń nie pojawia się wirtualny port COM, należy ściągnąć sterowniki z http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers (wybierając Download VCP (5.3 MB) (Default) i je zainstalować.

Instrukcja instalacji:
1. Wybierz wersję odpowiadającą Twojemu systemowi operacyjnemu i ściągnij program instalacyjny z: https://www.removu.com/s1_firmware_130/
2. Rozpakuj plik i włącz aplikację REMOVU Update Tool.exe
3. Połącz S1 z komputerem i włącz gimbal. PAMIĘTAJ o zamontowaniu kamery na S1 zanim włączysz gimbal.
4. Wybierz port “COM## port” z okna aplikacji programu i kliknij “Connect”.
5. Kliknij “Browse” (przeglądaj) i wybierz plik o nazwie “KR021_Gimbal_20170502_V010300.
6. Kliknij „Upgrade”. Gimbal powinien przejść w stan uśpienia na czas przeprowadzania aktualizacji (60-80 sekund), a następnie przejść w stan gotowości. Jeśli urządzenie pozostaje w stanie uśpienia po 90 sekundach, najprawdopodobniej aktualizacja się nie powiodła i należy przeprowadzić ją ponownie.
7. Kliknij „Disconnect” i sprawdź, czy wersja oprogramowania (Software Version) się zmieniła.

R1+ - aktualizacja dla Hero 5

r1+110

Rozpocznij pobieranie

r1+121

Rozpocznij pobieranie

Jeśli oprogramowanie w Twoim R1+ jest w wersji poniżej 1.1.0 należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 1.1.0, czyli:

  • Ściągnąć na twardy dysk komputera plik zip r1+_110.bin.zip i rozpakować do folderu (w folderze powinny znaleźć się dwa pliki - r1_110.bin i r1+_110.bin)
  • Podłączyć R1+ do komputera z pomocą kabla USB. Włączyć urządzenie, poczekać aż komputer wykryje dysk zewnętrzny R1+.
  • Skopiować na dysk zewnętrzny R1+ oba oba pliki (r1_110.bin i r1+_110.bin). Po skopiowaniu. Monitor należy odłączyć od komputera i włączyć. Aktualizacja rozpocznie się samoczynnie.
  • Po zakończeniu instalacji urządzenie jest gotowe do drugiego etapu aktualizacji.
  • Należy ściągnąć na twardy dysk komputera plik zip r1+_121 i rozpakować do folderu (w folderze powinien znaleźć się jeden plik - r1+_121.bin).
  • Podłączyć R1+ do komputera z pomocą kabla USB. Włączyć urządzenie, poczekać aż komputer wykryje dysk zewnętrzny R1+.
  • Skopiować na dysk zewnętrzny R1+ plik - r1+_121.bin. Po skopiowaniu. Monitor należy odłączyć od komputera i włączyć. Aktualizacja rozpocznie się samoczynnie.
  • Po zakończeniu instalacji włącz R1+ i Hero 5 i połącz urządzenia z pomocą aplikacji Capture App dostępnej w kamerze. Ostatnim etapem sparowania jest wpisanie do R1+ hasła wyświetlanego na ekranie Hero 5 przez aplikację Capture App.

S1 - kalibracja fabryczna

kalibracja S1

Rozpocznij pobieranie

S1Calibration commander

Rozpocznij pobieranie

Przed wykonaniem kalibracji fabrycznej należy wykonać kalibrację użytkownika zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji. Poniższa instrukcja odnosi się do wideoinstruktażu, który znaleźć można pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=lRiSIcDLUJA
1) Do procesu kalibracji potrzebny jest komputer, kabel USB i gimbal.
2) Proszę pobrać oprogramowanie kalibrujące gimbal (S1_Calibration commander.zip), i rozpakować na dysk komputera znajdujący się w paczce plik exe.
3) Pierwsza kalibracja przeprowadzana będzie w pozycji w której silniki znajdują się z prawej strony stabilizatora (0:13).
4) Połącz S1 z komputerem z pomocą kabla USB.
5) Włącz S1.
6) Na wyświetlaczu S1 powinien pokazać się komunikat o podłączeniu urządzenia do komputera.
7) Włącz oprogramowanie kalibrujące urządzenie.
8) Kliknij przycisk ustawień (ikona koła zębatego) widoczną na pasku w górnej części okna.
9) Upewnij się, że S1 jest połączone z komputerem i kliknij APPLY.
10) Kliknij przycisk połączenia (0:52) i dociśnij stabilizator do podłoża.
11) Aby rozpocząć kalibrację kliknij przycisk ADJ. Osie kalibrowane będą w kolejności: PAN, ROLL i TILT.
12) Po zakończeniu kalibracji prawej strony, odłącz kabel od gimbala i zmień pozycję silników na lewostronną.
13) UWAGA: jeśli podczas kalibracji osi ROLL kamera uderza w korpus gimbala lub użytkownik dotyka kamery kalibracja osi nie zostanie przeprowadzona poprawnie. W przypadku uderzania kamery o korpus należy manualnie skorygować ruch gimbala poprzez delikatne dociśniecie silnika w dół (1:46). Kalibracja osi TILT może być niekompletna jeśli kamera skierowana jest obiektywem w dół lub w górę.
14) Po przełożeniu silników na lewą stronę należy podłączyć kabel USB do S1 i włączyć gimbal.
15) Na wyświetlaczu S1 powinien pokazać się komunikat o podłączeniu urządzenia do komputera.
16) Włącz oprogramowanie kalibrujące urządzenie.
17) Kliknij przycisk ustawień (ikona koła zębatego) widoczną na pasku w górnej części okna.
18) Upewnij się, że S1 jest połączone z komputerem i kliknij APPLY.
19) Kliknij przycisk połączenia (3:20) i dociśnij stabilizator do podłoża.
20) Aby rozpocząć kalibrację kliknij przycisk ADJ. W przeciwieństwie do kalibracji prawej strony podczas kalibracji lewej silniki nie obracają się.
21) Delikatnie przesuń gimbal w osi PAN (3:27) by sprawdzić czy kalibracja dokonała się poprawnie (zachowanie gimbala powinno być takie jak przedstawione w filmie instruktażowym – 3:30).

XX

Oprogramowanie dla Removu R1+ kompatybilne z firmwarem GoPro Hero4 v. 04.00.00

r1+110.bin

Rozpocznij pobieranie

R1+

Prosimy rozpakować załączony plik zip r1+_110.bin.zip, a następnie oba pliki się w nim znajdujące (r1_110.bin i r1+_110.bin) skopiować na dysk R1+. Po zainstalowaniu aktualizacji widoczny będzie podgląd na żywo.

Uwaga: Aktualizacja dla R1+ nie wspiera Protune w GoPro Hero4 z firmwarem v.04.00.00

Oprogramowanie dla Removu R1 kompatybilne z firmwarem GoPro Hero4 v. 04.00.00

r1170

Rozpocznij pobieranie

R1

Prosimy rozpakować załączony plik r1_170.zip, a następnie skopiować plik r1_170.bin na dysk R1. Po zainstalowaniu aktualizacji widoczny będzie podgląd na żywo.

Uwaga: Aktualizacja dla R1 nie wspiera Protune w GoPro Hero4 z firmwarem v.04.00.00

Oprogramowanie dla Removu P1 kompatybilne z firmwarem GoPro Hero 4 v. 04.00.00

p1130

Rozpocznij pobieranie

P1

Prosimy rozpakować załączony plik p1_130.zip, a następnie skopiować plik p1_130.bin na dysk P1. Po zainstalowaniu aktualizacji widoczny będzie podgląd na żywo.

Uwaga: Aktualizacja dla P1 nie wspiera Protune w GoPro Hero4 z firmwarem v.04.00.00


Masz jakiś problem? Najczęstsze pytania

Removu by ESSEL-TCopyright © 2016 FOXFOTO